DWARFa

Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration
Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация

Работно посещение в Осло

Работно посещение на представители на САС Подкрепа в Осло - Норвегия с цел обмен на добри практики DWARFa

Статистически анализ

Измерване на познанията и нагласите на синдикалните членове в темата за достоен труд.

Кампании

Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и тренинги на тема достоен труд.

За нас

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!.

Синдикат на административните служители /САС/ към КТ „Подкрепа“ е доброволен съюз на синдикални организации, изградени на професионален принцип.

В САС „ПОДКРЕПА” членуват държавни служители, както и работещи по трудови правоотношения в държавната администрация и други административни служители, обединени в синдикални секции за защита на своите права по служебни или трудови правоотношения, професионални и социални интереси.

САС „ПОДКРЕПА” е пълноправен член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ на основание на принципите на свободното конфедериране и в съответствие с Устава на КТ „Подкрепа“, във връзка с чл.49, ал.2 от Кодекса на труда.

САС „ПОДКРЕПА” е независим от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

ЗА ПРОЕКТА

Дата: 01/09/2022

Изпълнител: САС "Подкрепа"

С подкрепата на: Норвежки финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.

Вижте повече информация за проекта →

В рамките на проект DWARFa ние ще съставим и представим наръчник (в печатна форма), както и няколко обучителни видеа, които ще помогнат на нашите членове да се справят с чести ситуации, възникнали на работното място. Проекта има за цел да разшири не само познанията на членовете ни, но и да даде информация на потенциални нови членове, на хора, които искат да са защитени на работното си място, да познават правата си, и да могат да се справят с възникнали проблеми. За целта сме разработили и разработваме анкети, с които да разберем от какво се нуждае редовия работник, за да може да върши работата си с по-голяма лекота. Надяваме се, че с помощта на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme ще успеем да направим достатъчно нотивирани промени на работното място, че да може работниците, членове на САС "Подкрепа" да почувстват разликата. С популяризирането на проекта се очаква да привлечем и нови синдикалисти, които с придобитите нови познания и умения да могат да се справят с лекота с проблеми, възникнали в процеса на работа.

Другите за нас

  • Прекарах повече от два часа в обяснения, молби, аргументиране, а решението било просто да знам правата си.

    Ивелина Божинова
  • Идва ден, в който работодателите няма да могат да смятат себе си за прави заради позицията си. И те ще трябва да се аргументират както всички остананли.

    Виктор Димитров
  1. 1

ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

В рамките на проект DWARFa ще се създаде и имплементира анкета. Наша цел е да бъдат анкетирани поне 1000 синдикални члена.
С получените от анкетата резултати ще бъде изготвен анализ, който ще показва къде може да се коренят проблемите на работното място.
След пълното изготвяне и представяне на анализ ще се проведат 12 семинара, които имат за цел изграждането на ядро от хора, познаващи проблемите, готови да ги решат и имащи познанията да го направят
Изготвянето и популяризирането на видеата ще даде възможност за достигане на повече хора, като се използват платформи като социални мрежи и сайтове за видеопоток.
Ще бъде изготвен и специален наръчник за справяне с рискови ситуации на работното място, който ще е в помощ на синдикалните членове.

Обучение

Провеждане на 12 обучителни семинара, който да покажат как да се справят с възникнали ситуации на работното място, преди те да са се превърнали в проблем.

Информационна кампания

Създаване на обучителни видеа, и наръчник, който да помогне за намирането на мирни решения на създали се конфликтни ситуации.

Публичност

Създаване и поддържане на уеб страница, както и фейсбук група, която да помага на синдикални членове да се справят с възникнали проблеми на работното място.

Наръчник / Обучителни видеа


РЕЗУЛТАТИ

 

Date: 28/10/2022

Виж новината →

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 2021/336371 – ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 26.10.2022 г. бе проведена откриваща Пресконференция по Проект 2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa), който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.
На пресконференцията бяха представени целите на проекта, както и детайли за дейностите, които стартираха.


Date: 08/11/2022

Виж новината →

ЕКИП НА САС „ПОДКРЕПА“ ПОСЕТИ ОСЛО, НОРВЕГИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3 ОТ ПРОЕКТ 2021/336371

Същност и цели на мероприятието:

Организиране и провеждане на работно посещение на представители на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ в Норвегия с цел обмяна на добри практики. Мероприятието се организира и провежда в изпълнение на Дейност 3 по Проект „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa)“. Целта на посещението е да се реализира активен обмен на добри практики за преодоляване на вече констатираните предизвикателства пред прилагането на програмата за достоен труд. Получената от партньора по проекта информация с практическа насоченост и идентифицираните добри практики ще бъдат използвани за разработване на методологии и формулиране на основни теми за провеждане на кампании за повишаване на осведомеността в България.

Date: 23/07/2023

Виж новината →

ПРОВЕДЕНА БЕ ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 2021/336371 DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION (DWARFA)

На 22.07.2023 г. в Конферентната зала на хотел Хемус, гр. Враца, Площад Христо Ботев 1 Синдикат на административните служители „Подкрепа“ проведе финална Пресконференция по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration (DWARFa) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.


Прогрес

Дейност 1
Дейност 2
Дейност 3
Дейност 4
Дейност 5
Дейност 6

В рамките на проект DWARFa ние ще съставим и представим наръчник (в печатна форма), както и няколко обучителни видеа, които ще помогнат на нашите членове да се справят с чести ситуации, възникнали на работното място. Проекта има за цел да разшири не само познанията на членовете ни, но и да даде информация на потенциални нови членове, на хора, които искат да са защитени на работното си място, да познават правата си, и да могат да се справят с възникнали проблеми. За целта сме разработили и разработваме анкети, с които да разберем от какво се нуждае редовия работник, за да може да върши работата си с по-голяма лекота.

Надяваме се, че с помощта на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme ще успеем да направим достатъчно нотивирани промени на работното място, че да може работниците, членове на САС "Подкрепа" да почувстват разликата. С популяризирането на проекта се очаква да привлечем и нови синдикалисти, които с придобитите нови познания и умения да могат да се справят с лекота с проблеми, възникнали в процеса на работа.

Партньори в проекта

Iceland Liechtenstein Norway grants

Iceland Liechtenstein Norway grants

Партньор по проекта

Безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на социалните и икономическите различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за укрепване на двустранните отношения с 15 държави от ЕС в Централна и Южна Европа.

Iceland Liechtenstein Norway grants

Norway
grants

Партньор по проекта

Безвъзмездните средства също така допринасят за укрепване на основните европейски ценности като демокрация, толерантност и върховенство на закона.

Iceland Liechtenstein Norway grants

Innovation
Norway

Партньор по проекта

Innovation Norway е най-важният инструмент на норвежкото правителство за иновации и развитие на норвежките предприятия и индустрия.

ЗА ВАС

Имаме ли право на достоен труд?

Имаме ли право на достоен труд?

Въпросникът ни е насочен към заети на трудово и служебно правоотношение в държавната администрация. Целта е да се добие ясна представа за нивото на познаване на нормативната уредба в областта на достойния труд сред администрацията, да се идентифицират слабостите в законодателството и да се очертае стратегия за нужните промени.…

Доклад от изследване "Имаме ли право на достоен труд"?

1229 държавни служители взеха участие в анкета, проведена от социологическа агенция „Медиана“. Резултатите сочат, че 83% от администрацията иска връщане на класа, а според 76% от анкетираните условията на труд не могат да бъдат определени като достойни

Абонирайте се за нашите писма. Ние няма да заливаме пощата Ви със спам.

КОНТАКТИ

Ако имате нужда от повече информация:

Тук може да намерите телефона, емейла и адреса ни. Моля не се притеснявайте да се свържете с нас за всякаква информация която Ви интересува.

Контакти

+ 02 / 870 33 53
nsasbg@yahoo.com
гр. София 1125,
Бул. „Др. Цанков“ 35, ет. 1 ст. 107, 108