ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 2021/336371 – ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ (DWARFA)Дата: 28/10/2022


На 26.10.2022 г. бе проведена откриваща Пресконференция по Проект 2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa), който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.

На пресконференцията бяха представени целите на проекта, както и детайли за дейностите, които стартираха.

Бе обърнато и внимание на проблеми в ключови сектори на държавната администрация, както и предизвикателствата, пред които са поставени ежедневно синдикалните организации.

От представителите на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ бе изразена надежда, че именно успешното реализиране на дейностите по Проект 2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa) ще спомогне за преодоляване на трудностите, пред които са изправени работещите в държавната администрация.


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

ЗА ВАС

Имаме ли право на достоен труд?

Имаме ли право на достоен труд?

Въпросникът ни е насочен към заети на трудово и служебно правоотношение в държавната администрация. Целта е да се добие ясна представа за нивото на познаване на нормативната уредба в областта на достойния труд сред администрацията, да се идентифицират слабостите в законодателството и да се очертае стратегия за нужните промени.…

Доклад от изследване "Имаме ли право на достоен труд"?

1229 държавни служители взеха участие в анкета, проведена от социологическа агенция „Медиана“. Резултатите сочат, че 83% от администрацията иска връщане на класа, а според 76% от анкетираните условията на труд не могат да бъдат определени като достойни