Имаме ли право на достоен труд?Дата: 14/10/2022


„Мисия невъзможна“ ли е достойният труд в държавната администрация?

Знаят ли какви права имат работниците и служителите и искат ли да се борят за тях?

Има ли нужда от промяна в законодателството и ако "да", можем ли заедно да поискаме тази промяна и да я направим възможна?

Въпросникът е насочен към заети на трудово и служебно правоотношение в държавната администрация. Целта е да се добие ясна представа за нивото на познаване на нормативната уредба в областта на достойния труд сред администрацията, да се идентифицират слабостите в законодателството и да се очертае стратегия за нужните промени.

Попълването отнема 10 минути. Предварително благодарим за съдействието!

Можете да намерите и попълните нашият въпросник ТУК

ЗА ВАС

Имаме ли право на достоен труд?

Имаме ли право на достоен труд?

Въпросникът ни е насочен към заети на трудово и служебно правоотношение в държавната администрация. Целта е да се добие ясна представа за нивото на познаване на нормативната уредба в областта на достойния труд сред администрацията, да се идентифицират слабостите в законодателството и да се очертае стратегия за нужните промени.…

Доклад от изследване "Имаме ли право на достоен труд"?

1229 държавни служители взеха участие в анкета, проведена от социологическа агенция „Медиана“. Резултатите сочат, че 83% от администрацията иска връщане на класа, а според 76% от анкетираните условията на труд не могат да бъдат определени като достойни